פרסומים

עורך-דין עזרא גולדמן כותב בעניינים משפטיים, מהיבטים כלכליים, חברתיים ואחרים. מאמריו של עו"ד גולדמן מיועדים לגופים שונים, וביניהם גופים העוסקים במשפט ובכלכלה.להלן מאמרים נבחרים שפורסמו:מי לא מכיר גלובליזציה? – חלק ראשון
07/10/2007
בשלוש העשורים האחרונים, נוהגים מומחים רבים בתחומים שונים לתלות אשמה רבה בתהליך הגלובליזציה… כגורם לשינויים, לתופעות ולמצבים שונים עליהם אין שליטה.
להמשך קריאה… הצד האפל של הגלובליזציה – מי לא מכיר גלובליזציה? חלק שני
14/05/2008
ישנן תופעות שהן תוצאת הגלובליזציה, שהעולם טרם למד להתמודד עמן, ל"אלף" אותן לצרכיו ולמצות את היתרונות תוך סילוק החסרונות.
להמשך קריאה…

מערכת שפיטה ממוחשבת, פנטזיה או הכרח – חלק ראשון
19/09/2007
כשהתגבשו תורות המוסר השונות לכלל מערכת-ערכים, נוצרו מערכות-משפט המושתתות על כללים ועל מדרגים אורכיים ורוחביים, המהווים יחד יצירה משפטית עצמאית.
להמשך קריאה… 

מערכת שפיטה ממוחשבת, פנטזיה או הכרח – חלק שני
19/09/2007
מאמר זה מנסה להציע שיטה חדשה לקבלת הכרעות על בסיס כללים משפטיים קיימים, בדרך מהפכנית.
להמשך קריאה… 

פרשת חפציבה – הנושים שנותרו מאחור
29/08/2007
פרשת חפציבה, על כל ענפיה וזרועותיה המפותלות, חשפה שוב בפני הציבור הרחב את הסכנות העיקריות העומדות בפני הצרכן הקטן והבודד, כשהוא מנהל משא ומתן מול ספקית מוצרים מובילה.
להמשך קריאה

עיקולי קניין רוחני – הלכה מול מעשה
28/08/2007
קניינה הרוחני של חברה הוא לעתים אחד מנכסיה החשובים ביותר. מהי המשמעות הקניינית של אותם נכסים רוחניים בבבואת הליך העיקול, מה היקפן, תחולתן ותוקפן וכיצד ניתן להפיק מהם ערך כלכלי.
להמשך קריאה… 

כישורי דירקטורים
28/08/2007
אין בכל החוק או פקודת החברות כל דרישה ספציפית הנוגעת לכישורי המועמד לכהונת דירקטור, בעניין השכלתו, ידיעותיו, מיומנותו או יכולותיו בניהול עסקים ופיקוח עליהם.
להמשך קריאה… 

בעיית נגישותם של מיעוטי יכולת למערכת המשפט
28/08/2007
דווקא המערכת המשפטית, שאמורה לספק צדק לכלל האוכלוסייה ולבסס שיוויון לכל, יצרה מצב בלתי נסבל בו הפשיטה את השכבות החלשות מיכולתן לעמוד על מרבית זכויותיהן הבסיסיות.
להמשך קריאה… 

לשון הרע: האם הדין יכול לשנות את העובדות ההיסטוריות

05/07/2007
מה עומקה של טענת התיישנות עבירה לעניין טענת "אמת דיברתי" בעוולת לשון הרע.
להמשך קריאה… 

האם הדין יכול לשנות את ההיסטוריה – חלק שני: מקרה משפטי שהיה באמת
01/01/2008
בהחלטה אמיצה מיום 17.12.07, הציל כב' השופט ד"ר קובי ורדי את כבודה של מערכת המשפט בישראל, וביטל את החלטתו הקודמת והמקוממת של השופט שמואל ברוך.
להמשך קריאה…